In 2024 heeft Logopediepraktijk LogoMere 

contracten getekend met alle zorgverzekeraars.

Contracten zorgverzekeraars

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

De behandeling vindt plaats op basis van een verwijzing van een arts of specialist. U krijgt dan een verwijsbrief mee.

Directe Toegang Logopedie (DTL)
U kunt bij ons ook terecht op basis van Directe Toegang Logopedie (DTL). De logopedist doet in dat geval vooronderzoek. Er is dan geen verwijsbrief nodig. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan. Let op: niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. Klik hier voor meer informatie over DTL. 

Kosten
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er geen bijkomende kosten. Vanaf 18 jaar geldt het vastgestelde eigen risico. Voor meer informatie over de dekking en hoogte van uw eigen risico kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met uw zorgverzekeraar of kijken op de website van zorgverzekeringswijzer > logopedie.  

Afhandeling
Wij declareren de behandelingen direct bij de zorgverzekeraar volgens de door hun vastgestelde tarieven. 

U hoeft hier dus niets voor te doen. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. 

Wat valt buiten de vergoeding?

Er zijn twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Dit zijn Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en problemen bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). 

 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

De behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) gebeurt bij de dyslexiebehandelaar en valt onder de vergoeding van de gemeente. Klik hier voor meer informatie op de website van JGZ-Almere. 

Heeft uw kind last wel lees- en spellingproblemen maar geen EED? Een logopedist kan ondersteuning bieden bij de talige aspecten van dyslexie en auditieve vaardigheden. Dit valt wel binnen de vergoede zorg. Voor meer informatie over wat de logopedist voor u kan betekenen, klik hier.

Tip: voor al uw vragen omtrent dyslexie is er een dyslexiespreekuur in de nieuwe bibliotheek in Almere Stad (stadhuisplein 101). Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand tussen 09:30 en 10:30 op de jeugdafdeling.  

 

Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor logopedie wordt er onderscheid gemaakt tussen een taalachterstand en een vertraagde of verstoorde  taalontwikkeling.

Bij een taalachterstand zijn er geen problemen met het leren van taal maar is er bijv. onvoldoende aanbod geweest. Ondersteuning hierbij gebeurt meestal op school. 

Bij NT2 wordt er onderzocht of de taalontwikkeling ook vertraagd of verstoord verloopt in de moedertaal. Indien dit het geval is wordt de therapie bij meertaligen wel vergoed vanuit de verzekering. Bij twijfel sturen wij soms door naar het Audiologisch centrum, zij kunnen de moedertaal goed in kaart brengen door bijvoorbeeld de inzet van een tolk.  

Verzuimtarief

Kunt u niet komen? Zeg op tijd uw afspraak af. 

Wanneer u of uw kind de afspraak bij de logopedist niet na kan komen dient er dezelfde dag voor 09:00 uur ’s ochtends afgemeld te worden. Dit kan bij ons of de receptie van gezondheidscentrum Prisma gedaan worden.

Heeft u te laat afgezegd of is de afspraak niet nagekomen (ongeacht de reden) wordt het verzuimtarief van € 35,- in rekening gebracht. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed (er heeft immers geen zitting plaatsgevonden). U zult dit zelf moeten betalen. 

Algemeen                                                                              Formulieren                                                                          Logopediepraktijk LogoMere

Nieuws                                                                    Contactformulier                                                   036 – 548 56 04

Cookieverklaring                                                  Aanmeldformulier                                                 info@logomere.nl
Privacyverklaring