Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen.  

Een probleem met de taal(-ontwikkeling) maakt het daarom moeilijk om met de omgeving te communiceren. Taalstoornissen kunnen allerlei oorzaken hebben en komen zowel bij kinderen als volwassenen voor.

Vertraagde taalontwikkeling

Het kan zijn dat een kind later begint met praten dan een ander kind.

Het kan zijn dat een kind niet zo snel nieuwe woorden leert of nog geen- of kortere zinnetjes gebruikt dan leeftijdsgenootjes. Kinderen leren taal uit hun omgeving, sommige kinderen pikken alles op wat ze horen en zeggen dit direct na, en andere kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig bij het ontwikkelen van taal. Kinderen die dit steuntje in de rug krijgen komen vaak snel op hetzelfde niveau als hun leeftijdsgenootjes. We spreken hier van een vertraagde taalontwikkeling of taalachterstand.

Taalontwikkelingsstoornis / TOS

Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis.

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal. Wel heeft het kind problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter.

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist doet onderzoek naar het taalniveau en maakt een behandelplan gericht op waar u en uw kind behoefte aan hebben.

Er bestaan diverse therapievormen, waaronder de indirecte en de directe therapie. Bij de indirecte therapie wordt u als ouders door de logopedist geïnformeerd en geïnstrueerd hoe u de taalontwikkeling zo goed mogelijk kunt stimuleren. U leert hoe u in allerlei dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van uw kind kunt besteden. Uw kind krijgt op deze manier veel mogelijkheden om taal te koppelen aan ervaringen. Bij de directe therapie werkt de logopedist met uw kind maar ook hier is de samenwerking met u ook uiterst belangrijk.

 

Autisme spectrum stoornis (ASS)

Wordt uw kind vaak verkeerd begrepen of vindt hij of zij het lastig om contact met anderen te leggen?

Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen en vinden het lastig contacten met anderen te leggen. Kinderen zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld iemand steeds in de rede. Ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Dat leidt vaak tot onduidelijkheden en ergernissen.

Een voorbeeld: terwijl we in onze maatschappij zeggen dat eerlijkheid belangrijk is, zijn er de hele dag leugentjes uit beleefdheid. Mensen met autisme begrijpen dat vaak niet goed. Ze doorzien bepaalde bedoelingen en intenties niet. Daardoor kunnen ze opmerkingen maken die bot overkomen.

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist kan een-op-een begeleiding bieden.

Zij begeleidt uw kind stapsgewijs in de communicatie. Wat is communiceren en wat is daarvoor nodig? Hoe passen we ons verhaal aan aan de luisteraar? Wat voor informatie is belangrijk en wat niet? Wat gaat er al goed en waar heb je nog hulp bij nodig?

 

Ondersteuning voor de naaste omgeving

Naast het begeleiden is de logopedist ook een soort tolk van de persoon met autisme naar zijn omgeving. De logopedist legt uit wat autisme precies is en hoe dit zich bij iemand uit. Dat is belangrijk voor gezinsleden, leerkrachten of anderen. 

Algemeen                                                                              Formulieren                                                                          Logopediepraktijk LogoMere

Nieuws                                                                    Contactformulier                                                   036 – 548 56 04

Cookieverklaring                                                  Aanmeldformulier                                                 info@logomere.nl
Privacyverklaring