Spraak

Niet verstaanbaar zijn voor de omgeving kan een grote impact hebben op uw of uw kinds sociale leven. 

Zowel kinderen en volwassenen kunnen last hebben van spraakproblemen. Onder spraakproblemen vallen alle onjuist uitgesproken klanken in de spraak. Voorbeelden van spraakproblemen zijn: een vertraagde spraakontwikkeling, broddelen en dysarthrie.

U of uw kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak. Het kan ook zijn dat woorden maar gedeeltelijk worden uitgesproken of dat er klanken verwisseld worden. 

 

Vertraagde spraakontwikkeling 

We spreken van een vertraagde spraakontwikkeling wanneer kinderen bepaalde klanken vervangen en/of weglaten die ze normaal gesproken op die leeftijd wel zouden moeten kunnen zeggen. 

Hierdoor is uw kind minder goed verstaanbaar voor zijn/haar omgeving. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: /taart/ of /taat/ in plaats van /paard/. De verminderde verstaanbaarheid kan een groot effect hebben op de sociale ontwikkeling van uw kind en kan leiden tot frustratie, teruggetrokken gedrag of in sommige gevallen zelfs gedragsproblemen. 

 

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist gaat met u in gesprek over de articulatie van uw kind en doet onderzoek naar het spreken. 

Vervolgens stelt u gezamelijk een behandelplan op gericht op waar u en uw kind behoefte aan hebben. De behandeling kan bestaan uit het horen, leren waarnemen en differentiëren van het verschil tussen bepaalde klanken, het aanleren van de juiste manier van articuleren (articulatieplaats of articualtiewijze) of de programmering van de spraak. Denk hierbij aan een mooie vloeiende zin of prosodie.  

 

Broddelen 

Wanneer u in een hoog tempo spreekt waardoor u niet goed verstaanbaar bent, spreken we van broddelen. 

Hierbij zijn een slappe uitspraak en het ineenschuiven van woorden kenmerkend. Ook kunnen stopwoordjes, klank- en woordherhalingen voorkomen. Soms is het ook lastig om gedachten te formuleren, zowel mentaal als op papier. Vaak hebben mensen die broddelen dit zelf niet door, ze horen vaak van hun omgeving dat ze te snel en onduidelijk praten. Wanneer mensen die broddelen focussen op hun spraak wordt de spraak vaak veel verstaanbaarder. Vaak worden stotteren en broddelen door elkaar gehaald, het grootste verschil zien we op het moment dat we focussen op de spraak. Wordt het beter, dan is er vaak sprake van broddelen, bij stotteren worden de spraakproblemen juist groter op dat moment. 

 

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist gaat met u in gesprek en doet onderzoek naar het spreken. 

Daarna stelt zij samen met u een behandelplan op, gericht op waar u behoefte aan heeft en naar streeft. De behandeling kan bestaan uit bewustwording, langzamer leren spreken en/of leren duidelijker te articuleren. 

 

Dysartrie 

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door beschadiging van de hersenen. 

Hierdoor werken de spieren voor het ademen, de stem en/of uitspraak niet meer voldoende. Mensen met een dysartrie zijn vaak moeilijk te verstaan. Ze kunnen niet duidelijk meer spreken of hebben bijvoorbeeld een hele zwakke, hese stem. Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeluk, een spierziekte zoals A.L.S. of een neurologische aandoening zoals Parkinson. Dysarthrie komt voornamelijk voor bij ouderen maar kan ook voorkomen bij kinderen en jong-volwassenen.

 

 

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist gaat met u in gesprek en doet onderzoek naar het spreken en de stem. 

Daarna maakt zij samen met u een behandelplan gericht op wat uw wensen en behoeften zijn. De behandeling kan bestaan uit oefeningen voor de houding, mondmotoriek, articulatie, ademhaling en stem en/of adviezen voor u en uw omgeving om de communicatie te verbeteren. Soms is het nodig alternatieve communicatiemiddelen in te zetten, de logopedist kan u hierin informeren en adviseren.

 

Algemeen                                                                              Formulieren                                                                          Logopediepraktijk LogoMere

Nieuws                                                                    Contactformulier                                                   036 – 548 56 04

Cookieverklaring                                                  Aanmeldformulier                                                 info@logomere.nl
Privacyverklaring