Het logopedisch traject

Van intake tot afsluiting

Intakegesprek

Wij verzoeken u voor deze afspraak mee te nemen: 

 

Anamnese
Om een goed beeld te krijgen van de hulpvraag zal de logopedist u vragen stellen over uw klachten of reden van verwijzing. Hier zal ze vragen stellen over de voorgeschiedenis, maar ook over uw wensen en verwachtingen ten opzichte van de logopedie. 

 

Informatie

Tijdens dit gesprek geeft de logopedist u ook informatie geven over het verloop van het behandeltraject, de komende onderzoeken en/of testen en mogelijke samenwerkingen met andere professionals of leerkrachten. Tevens ontvangt u tijdens het intakegesprek een behandelovereenkomst waarbij de behandelafspraken met u worden besproken. Indien u zich van tevoren wilt inlezen en de overeenkomst eventueel al getekend mee wilt nemen, klik hier

Onderzoek

Na het intakegesprek starten wij met het logopedisch onderzoek. 

De af te nemen onderzoeken zijn afhankelijk van de hulpvraag en kunnen een- tot meerdere behandelingen in beslag nemen. De logopedist zal u hierover informeren.   

 

Logopedisch verslag

Na het onderzoek stelt de logopedist een diagnose op. De logopedist zal aan de hand van een verslag de testgegevens met u bespreken. Het logopedisch verslag krijgt u mee op papier. 

 

Behandelplan

De logopedist kijkt samen met u naar de invulling van het behandelplan. Hier zullen doelen en therapievormen met u worden besproken, zodat u altijd een behandeling krijgt die bij u past. Voordat overgegaan wordt naar het behandelen tekenen we een tweede deel van de behandelovereenkomst. Hierop staan de doelen en afspraken omtrent de behandeling. Ook dit krijgt u mee naar huis om later nog eens na te lezen. 

Behandeling

Iedere behandeling duurt 25 minuten. 

Afhankelijk van de ernst en hulpvraag vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats (of vaker in overleg met de verwijzer). Behandelperiodes kunnen verschillen tussen 3 en 6 maanden en indien nodig verlengd met herziene doelen. Daarover meer bij het kopje evaluatie. Wij werken op afspraak, er wordt in overleg gekozen voor een dag en tijdstip. Kinderen tot 6 jaar worden onder schooltijd behandeld. Indien er een medische noodzakelijk is, behandelen we ook aan huis. 

 

Thuis oefenen
Tijdens de behandeling worden er (verschillende) oefeningen gedaan. Het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis herhaald worden. Het thuis oefenen is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de logopedische behandeling. De stelregel is: hoe meer er geoefend wordt hoe sneller de behandeling zal verlopen. De logopedist zal u hier inhoudelijk verder over informeren.  

 

Evaluatie

Aan het eind van de behandelperiode vindt er een herhaalonderzoek plaats.

Hiermee wordt inzichtelijk hoeveel vooruitgang er is geboekt en of de doelen behaald zijn. Uw mening is hierin heel belangrijk. Hoe vindt u de vooruitgang en is uw hulpvraag beantwoord? Moeten we een nieuw behandelplan opstellen en de behandelperiode verlengen? Daarover gaat de logopedist met u in gesprek.  

  

Afsluiting

Wanneer de hulpvraag beantwoord is ronden wij de behandeling af.

Er wordt een eindverslag opgemaakt voor de huisarts en eventuele verwijzer en het dossier wordt gesloten. Wanneer het dossier gesloten is krijgt u, met uw goedkeuring, geheel anoniem een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd per e-mail. De gegevens van het klanttevredenheidsonderzoek gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.  

 

Er zijn enkele uitzonderlijke gevallen waarin de behandeling genoodzaakt wordt afgerond. Dit is in het geval dat er geen hulpvraag meer is, de cliënt herhaaldelijk zonder (tijdige) berichtgeving niet is verschenen voor een afspraak of als de declaraties niet of niet tijdig worden betaald. 

 

Nazorg

Afhankelijk van de hulpvraag en wensen van de cliënt wordt er soms gekozen voor een terugkom-of belafspraak. Hier zal de logopedist aandacht besteden aan hoe het gaat en of het geleerde toegepast wordt in het dagelijks leven. Soms wordt er gekozen voor monitoring. Dan houdt de logopedist u of uw kind in de gaten maar vinden er geen behandelingen plaats.  

Algemeen                                                                              Formulieren                                                                          Logopediepraktijk LogoMere

Nieuws                                                                    Contactformulier                                                   036 – 548 56 04

Cookieverklaring                                                  Aanmeldformulier                                                 info@logomere.nl
Privacyverklaring